English | Magyar

Nyitólap | Kleno Trade | Kleno Trend | Keresés az oldalon:

Facebook

Adatvédelmi nyilatkozat

Szerzői jogok:

Azzal, hogy belép a www.klenotrade.hu és a www.klenotrend.hu weboldalak valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

Az klenotrade.hu és klenotrend.hu weboldalon ("lap") található tartalom a Kleno Trade Kft. szellemi tulajdona.

 A Kleno Trade Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 A Kleno Trade Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 A klenotrade.hu és a klenotrend.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kleno Trade Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kleno Trade Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 A klenotrade.hu és klenotrend.hu oldalról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 A klenotrade.hu és a klenotrend.hu domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Kleno Trade Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

 A Kleno Trade Kft. pontos és hiteles információ közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A weboldal tervezését, fejlesztését és üzemeltetését a Usernet Kft végzi.